Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
Yükleniyoru Kapat

Çerez Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ
GENEL AYDINLATMA METNİ
Veri Sorumlusu sıfatıyla KRS IS VE ISTIF MAKINALARI SANAYI TICARET LIMITED
SIRKETI
(ŞİRKET/İŞVEREN) olarak, duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel
verilerinizin, ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde,
işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
tarafımıza bildirdiğiniz kişisel verilerin doğruluğunu ve güncel halini koruyarak,
kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu
kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılabileceğini ve KVKK'nın
öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılabileceğini,
devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK'da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini
bildiririz.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMAMIZIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından Şirketimizde çalışanlarımıza fiziki veya telefon
aracılığı ile ya da elektronik ortamda yaptırdığınız kayıt, randevu, iş başvuruları gibi farklı
kanallarla elde edilmekte, bu veriler Şirketimizin Mevzuata ve Şirket Politikalarına uyumunun
sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, 6698 Sayılı
KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddelerinde
belirtilen kişisel veri ve özel nitelikli kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu
Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla toplanabilmekte, işlenebilmekte ve
aktarılabilmektedir.
Şirket'in işyeri-çalışan-ziyaretçi güvenliğini sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru
menfaati gereği, işyeri binasına, eklentilerine, şubelerine ve şantiyelerine yerleştirdiğimiz
kameralar aracılığıyla görüntülü kayıt yapmaktayız. “İŞYERİ GÖRÜNTÜLÜ KAYIT
POLİTİKAMIZI” www.krsmakina.com adresimizden inceleyebilirsiniz